ติดต่อ

บริษัท BDM food จำกัด

559/255 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Email :  bdmfoodam@gmail.com

Tel: 091-546-6541

 

Kevin Labanc Jersey